Úvod | DDM Rumburk

Dům dětí a mládeže Rumburk

Navigace

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH DDM RUMBURK

 


Velice nás to mrzí, ale na základě aktuálních opatření Vlády ČR došlo k uzavření DDM od 27. 12. 2020 do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

 

Vážení – rodiče, děti a ostatní příznivci domu dětí,

od pondělí 5.10. 2020 do 18.10. 2020 je vyhlášen KHS Ústí nad Labem omezený provoz Domu dětí a mládeže Rumburk a ten zní - zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání – to znamená přerušení již rozjetých ZÚ a nekonání plánovaných akcí, jak v DDM tak i mimo něj.  Protože jsme ani neměli možnost svou činnost pořádně rozjet, veřte, že tato situace pro nás domečkáře není vůbec jednoduchá, dělali jsme vše proto, aby k tomu nedošlo. Věříme ale, že přerušení na 14 dní je nutné, nezbytné a snad i účinné.

Současná situace není lehká ani pro vás ostatní – rodiče, děti...  Odevzdáním přihlášky do zájmového útvaru však vyjádříte podporu nejen nám jako Domu dětí a mládeže Rumburk, ale vyjádříte i podporu neomezování mimoškolní zájmové činnosti, pakliže jsou dodržena všechna nařízená hygienická pravidla.

Vážíme si Vaší podpory a věříme, že to společně zvládneme. Na Vás všechny se v našich ZÚ a na našich akcích těší – Helena, Martina, Christine, Roman a Honza


Na ZÚ Vodníček II (v úterý od 16:00 do 17:00) jsou stále volná místa pro plavcesmile Šup se přihlásitwink


 

SLEVA COVID19

O stanovenou částku v tabulce mohou žádat pouze ti, kteří navštěvovali kroužek v loňském roce a měli zaplaceno na celý školní rok. Sleva bude odečtena z platby na celý školní rok 2020/2021 ve stejném nebo obdobně zaměřeném ZÚ -  po vyplnění žádosti o slevu - formulář k dispozici v DDM - nutno osobně vyplnit, odevzdat - nově stanovenou úplatu včetně slevy pak bude možno uhradit převodem nebo hotově v DDM (platba převodem upřednostněna).

 


 

Provoz DDM Rumburk ve školním roce 2020/2021

 

- Vstup do budovy DDM je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům či doprovodu.

- Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.

- Každý účastník přichází na kroužek již převlečen (keramika, sportovní kroužky), nebude možné využívat společné prostory šaten.

Po příchodu je účastník povinen:

- vyčkat před vchodem DDM na příchod vedoucího kroužku

- dodržovat odstup 2 m (nejméně 1,5 metru)

- na první schůzce odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění , pokud je dítě alergik – prohlášení rodičů.

- s sebou nosit vlastní roušku + sáček na uložení roušky, přezůvky

- vlastní sportovní vybavení (pingpongovou pálku, hudební a jiný nástroj)

- hned po příchodu a přezutí si umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)

- hodina hudebních a keramických kroužků bude zkrácena o 15 minut (z důvodu následné desinfekce a čištění prostor a minimalizace kontaktů mezi účastníky)

- zákonný zástupce si přebírá účastníka kroužku před vchodem do budovy ve stanovenou dobu

- přesně dodržovat časy příchodů a odchodů na kroužek

- informovat o nepřítomnosti na některé schůzce předem telefonicky

- opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel je důvodem nevpuštění účastníka do DDM (popřípadě vyřazení  účastníka ze vzdělávání).

Děkujeme smile

 

Prohlášení o bezinfekčnosti - zde


Dle metodického pokynu MŠMT budou dodržována přísnější pravidla pro hygienu. Dítě s příznaky respiračních potíží může navštěvovat kroužek pouze v případě, jedná-li se o alergické reakce - potřebujeme písemné prohlášení rodičů.

Pokud se změní epidemiologická situace tak, že kroužky budou muset přerušit svou činnost, poplatky se budou vracet poměrnou částí ( vždy 1/10 za měsíc/při zaplacení celého školního roku).

 


 

P0001

 

 

Přihlášky ke stažení - zde

Přihláška je oboustranná :)

Při placení jednotlivých zájmových útvarů uvádějte, prosím, správný variabilní symbol, který je uveden na přihlášce.