Úvod | DDM Rumburk

Dům dětí a mládeže Rumburk

Navigace

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH DDM RUMBURK

 

Tento týden (29. - 2.10. 2020) je tělocvična u ZŠ Tyršova mimo provoz, náhradní sportovní aktivita bude v DDM ve stejný čas. Děkujeme :)

 

Sleva covid - o stanovenou částku v tabulce mohou žádat pouze ti, kteří navštěvovali kroužek v loňském roce a měli zaplaceno na celý školní rok. Sleva bude odečtena z platby na celý šk. rok 2020/2021 ve stejném nebo obdobně zaměřeném ZÚ -  po vyplnění žádosti o slevu - formulář k dispozici v DDM - nutno osobně vyplnit, odevzdat - nově stanovenou úplatu včetně slevy pak bude možno uhradit převodem nebo hotově v DDM (platba převodem upřednostněna).

 

Vážení rodiče,

v úterý 29. 9. 2020 obnovujeme činnost kroužků v omezeném režimu. Prosíme vás o dodržení mimořádných pravidel vyhlášených v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020.

Provoz DDM Rumburk ve školním roce 2020/2021

      – platné od 29. 9. 2020

- Vstup do budovy DDM je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům či doprovodu.

- Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.

- Každý účastník přichází na kroužek již převlečen (keramika, sportovní kroužky), nebude možné využívat společné prostory šaten.

Po příchodu je účastník povinen:

- vyčkat před vchodem DDM na příchod vedoucího kroužku

- dodržovat odstup 2 m (nejméně 1,5 metru)

- na první schůzce odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění , pokud je dítě alergik – prohlášení rodičů.

- s sebou nosit vlastní roušku + sáček na uložení roušky, přezůvky

- vlastní sportovní vybavení (pingpongovou pálku, hudební a jiný nástroj)

- hned po příchodu a přezutí si umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)

- hodina hudebních a keramických kroužků bude zkrácena o 15 minut (z důvodu následné desinfekce a čištění prostor a minimalizace kontaktů mezi účastníky)

- zákonný zástupce si přebírá účastníka kroužku před vchodem do budovy ve stanovenou dobu

- přesně dodržovat časy příchodů a odchodů na kroužek

- informovat o nepřítomnosti na některé schůzce předem telefonicky

- opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel je důvodem nevpuštění účastníka do DDM (popřípadě vyřazení  účastníka ze vzdělávání).

Děkujeme smile

 

Prohlášení o bezinfekčnosti - zde


Dle metodického pokynu MŠMT budou dodržována přísnější pravidla pro hygienu. Dítě s příznaky respiračních potíží může navštěvovat kroužek pouze v případě, jedná-li se o alergické reakce - potřebujeme písemné prohlášení rodičů.

Pokud se změní epidemiologická situace tak, že kroužky budou muset přerušit svou činnost, poplatky se budou vracet poměrnou částí ( vždy 1/10 za měsíc/při zaplacení celého školního roku).

 


 

P0001

 

 

Přihlášky ke stažení - zde

Přihláška je oboustranná :)

Při placení jednotlivých zájmových útvarů uvádějte, prosím, správný variabilní symbol, který je uveden na přihlášce.