Úvod | DDM Rumburk

Dům dětí a mládeže Rumburk

Navigace

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH DDM RUMBURK 

Ve středu 10. 3. 20201 bude zveřejněna nabídka letním táborů 2021 včetně přihlášek. Budeme se na vás těšit.

 


Přihláška JPT ke stažení zde

Čestné prohlášení - Covid - zde


Velice nás to mrzí, ale na základě aktuálních opatření Vlády ČR došlo k uzavření DDM od 27. 12. 2020 do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

 

Vážení – rodiče, děti a ostatní příznivci domu dětí,

od pondělí 5.10. 2020 do 18.10. 2020 je vyhlášen KHS Ústí nad Labem omezený provoz Domu dětí a mládeže Rumburk a ten zní - zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání – to znamená přerušení již rozjetých ZÚ a nekonání plánovaných akcí, jak v DDM tak i mimo něj.  Protože jsme ani neměli možnost svou činnost pořádně rozjet, veřte, že tato situace pro nás domečkáře není vůbec jednoduchá, dělali jsme vše proto, aby k tomu nedošlo. Věříme ale, že přerušení na 14 dní je nutné, nezbytné a snad i účinné.

Současná situace není lehká ani pro vás ostatní – rodiče, děti...  Odevzdáním přihlášky do zájmového útvaru však vyjádříte podporu nejen nám jako Domu dětí a mládeže Rumburk, ale vyjádříte i podporu neomezování mimoškolní zájmové činnosti, pakliže jsou dodržena všechna nařízená hygienická pravidla.

Vážíme si Vaší podpory a věříme, že to společně zvládneme. Na Vás všechny se v našich ZÚ a na našich akcích těší – Helena, Martina, Christine, Roman a Honza


Na ZÚ Vodníček II (v úterý od 16:00 do 17:00) jsou stále volná místa pro plavcesmile Šup se přihlásitwink


 

SLEVA COVID19

O stanovenou částku v tabulce mohou žádat pouze ti, kteří navštěvovali kroužek v loňském roce a měli zaplaceno na celý školní rok. Sleva bude odečtena z platby na celý školní rok 2020/2021 ve stejném nebo obdobně zaměřeném ZÚ -  po vyplnění žádosti o slevu - formulář k dispozici v DDM - nutno osobně vyplnit, odevzdat - nově stanovenou úplatu včetně slevy pak bude možno uhradit převodem nebo hotově v DDM (platba převodem upřednostněna).

 


 

Provoz DDM Rumburk ve školním roce 2020/2021

 

- Vstup do budovy DDM je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům či doprovodu.

- Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.

- Každý účastník přichází na kroužek již převlečen (keramika, sportovní kroužky), nebude možné využívat společné prostory šaten.

Po příchodu je účastník povinen:

- vyčkat před vchodem DDM na příchod vedoucího kroužku

- dodržovat odstup 2 m (nejméně 1,5 metru)

- na první schůzce odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění , pokud je dítě alergik – prohlášení rodičů.

- s sebou nosit vlastní roušku + sáček na uložení roušky, přezůvky

- vlastní sportovní vybavení (pingpongovou pálku, hudební a jiný nástroj)

- hned po příchodu a přezutí si umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)

- hodina hudebních a keramických kroužků bude zkrácena o 15 minut (z důvodu následné desinfekce a čištění prostor a minimalizace kontaktů mezi účastníky)

- zákonný zástupce si přebírá účastníka kroužku před vchodem do budovy ve stanovenou dobu

- přesně dodržovat časy příchodů a odchodů na kroužek

- informovat o nepřítomnosti na některé schůzce předem telefonicky

- opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel je důvodem nevpuštění účastníka do DDM (popřípadě vyřazení  účastníka ze vzdělávání).

Děkujeme smile

 

Prohlášení o bezinfekčnosti - zde


Dle metodického pokynu MŠMT budou dodržována přísnější pravidla pro hygienu. Dítě s příznaky respiračních potíží může navštěvovat kroužek pouze v případě, jedná-li se o alergické reakce - potřebujeme písemné prohlášení rodičů.

Pokud se změní epidemiologická situace tak, že kroužky budou muset přerušit svou činnost, poplatky se budou vracet poměrnou částí ( vždy 1/10 za měsíc/při zaplacení celého školního roku).

 


 

P0001

 

 

Přihlášky ke stažení - zde

Přihláška je oboustranná :)

Při placení jednotlivých zájmových útvarů uvádějte, prosím, správný variabilní symbol, který je uveden na přihlášce.