Úvod | DDM Rumburk

Dům dětí a mládeže Rumburk

Navigace

Vítejte na stránkách DDM Rumburk

 

 

Postup při přihlašování dětí na letní příměstské tábory DDM:

Dům dětí a mládeže prosí všechny rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit na letní příměstské tábory, aby se při přihlašování řídili těmito pokyny. Zároveň prosíme, aby si také pečlivě přečetli podmínky pro přihlášení na jednotlivé tábory.

Děkujeme :)

 

Přihlašování účastníků:

1. Telefonicky nahlásit účastníka na tel. čísle: 736 482 481 a zároveň tím zjistit, zda jsou ještě volná místa.

2. Co nejdříve po nahlášení účastníka zaplatit tábor a doručit do DDM přihlášku.

Přihlášku můžete zaslat na e-mailovou adresu: ucetni@ddmrumburk.cz, nebo doručit osobně do DDM.

 

Pokyny pro platbu:

1. Pokud přihlašujete účastníka na více táborů, platby provádějte za každý tábor zvlášť.

2. Při převodu platby uvádějte správný variabilní symbol.

3. Převod v žádném případě neuskutečňujte před tím, než dítě na tábor telefonicky přihlásíte.

 

ÚČASTNÍK JE ZÁVAZNĚ PŘIHLÁŠEN AŽ PO SPLNĚNÍ VŠECH PODMÍNEK.

 

Podrobné informace a přihlášky na jednotlivé tábory naleznete v sekci Dokumenty.


 

 

 

 


 

Provoz DDM Rumburk ve školním roce 2020/2021

 

- Vstup do budovy DDM je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům či doprovodu.

- Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.

- Každý účastník přichází na kroužek již převlečen (keramika, sportovní kroužky), nebude možné využívat společné prostory šaten.

Po příchodu je účastník povinen:

- vyčkat před vchodem DDM na příchod vedoucího kroužku

- dodržovat odstup 2 m (nejméně 1,5 metru)

- na první schůzce odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění , pokud je dítě alergik – prohlášení rodičů.

- s sebou nosit vlastní roušku + sáček na uložení roušky, přezůvky

- vlastní sportovní vybavení (pingpongovou pálku, hudební a jiný nástroj)

- hned po příchodu a přezutí si umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)

- hodina hudebních a keramických kroužků bude zkrácena o 15 minut (z důvodu následné desinfekce a čištění prostor a minimalizace kontaktů mezi účastníky)

- zákonný zástupce si přebírá účastníka kroužku před vchodem do budovy ve stanovenou dobu

- přesně dodržovat časy příchodů a odchodů na kroužek

- informovat o nepřítomnosti na některé schůzce předem telefonicky

- opakované nedodržování stanovených hygienických pravidel je důvodem nevpuštění účastníka do DDM (popřípadě vyřazení  účastníka ze vzdělávání).

Děkujeme smile

 


Dle metodického pokynu MŠMT budou dodržována přísnější pravidla pro hygienu. Dítě s příznaky respiračních potíží může navštěvovat kroužek pouze v případě, jedná-li se o alergické reakce - potřebujeme písemné prohlášení rodičů.

Pokud se změní epidemiologická situace tak, že kroužky budou muset přerušit svou činnost, poplatky se budou vracet poměrnou částí ( vždy 1/10 za měsíc/při zaplacení celého školního roku).

 


 

P0001

 

 

Přihlášky ke stažení - zde

Přihláška je oboustranná :)

Při placení jednotlivých zájmových útvarů uvádějte, prosím, správný variabilní symbol, který je uveden na přihlášce.