Úvod | DDM Rumburk

Dům dětí a mládeže Rumburk

Navigace

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH DDM RUMBURK

 

 

Obnovení činnosti Hudební kroužky - Informace - zde

Obnovení činnosti Keramika - Informace - zde

Čestné prohlášení - zde

 


Vážení rodiče a všichni příznivci našeho rumburského domečku,

v pondělí 18. 5. 2020 obnovujeme činnost kroužků v omezeném režimu. Prosíme vás o dodržení mimořádných pravidel vyhlášených v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020.

Provoz DDM Rumburk v období do konce školního roku 2019/2020 – platné od 18. 5. 2020

Obecná pravidla činnosti DDM v omezeném režimu platná od 18. 5. 2020

- vstup do budovy DDM je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům či doprovodu

- všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky – neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst – viz. www.mzcr.cz

- každý účastník je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k jeho nevpuštění do DDM

- maximální počet účastníků v kroužku je 15 – dle konkrétní činnosti a prostoru klubovny může být počet upraven

- každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky a při sejmutí ji ukládá do sáčku

- není možné používat šatny, účastník se pouze přezuje

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19(zvýšená těl. teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)nesmí do školského zařízení vstoupit – v průběhu činnosti je možné tělesnou teplotu namátkově změřit bezkontaktním teploměrem – v případě zjištění zvýšení tělesné teploty dále postupovat dle dokumentu Ochrana zdraví SVČ viz příloha

- na kroužek musí účastník přicházet nejdříve 5 minut před začátkem kroužku, čeká na vyzvednutí vedoucím kroužku před budovou -  v budově nebude možné čekat

- vstup do DDM je možný hlavním vchodem – vedoucí kroužku si účastníky vyzvedne ve stanovený čas před budovou a po kroužku účastníky opět vyvede z budovy tak, aby nedocházelo k hromadění osob.

- všichni účastníci musí dodržovat přesné časy příchodů a odchodů na kroužek

- podmínkou pro účast v kroužku je zaplacené školné na celý šk. rok 2019/2020

- pokud se nic nezmění, pojedou kroužky do 28. 6. 2020

Pro ochranu účastníků je zajištěno

- ve všech prostorách probíhá pravidelný úklid, dezinfekce a časté větrání

- klubovny jsou vybaveny dezinfekčními prostředky pro účastníky

- pravidelně probíhá dezinfekce povrchů a předmětů, které je používáno velkým počtem lidí – i při činnostech mimo DDM – sportovní ZÚ, Rybáři

 

Při  příchodu do DDM je účastník povinen:

- na první schůzku přinést podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění a odevzdat jej svému vedoucímu (ke stažení zde)

- pouze se přezout/přezůvky s sebou

- s sebou mít roušku + sáček na uložení roušky

- hned po příchodu do určené místnosti musí každý účastník ihned použít dezinfekci na ruce

- dodržovat odstup 2 m (nejméně 1,5 metru)

- hodina hudebních a keramických kroužků bude zkrácena o 15 minut (z důvodu následné desinfekce a čištění prostor a minimalizace kontaktů mezi účastníky)

- zákonný zástupce si přebírá účastníka kroužku před vchodem do budovy ve stanovenou dobu

- přesně dodržovat časy příchodů a odchodů na kroužek

- informovat o nepřítomnosti na některé schůzce předem telefonicky

Děkujeme.

Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020 celé: zde

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: zde

Prosíme o informace, zda budete ZÚ navštěvovat, případně omluvenku předem, zda budete některou hodinu chybět (v týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2020)

V současnosti čekáme na informace k příměstským táborům. O tom, zda a za jakých podmínek se budou konat, rozhodne hlavní hygienik a Vy se o tom včas dozvíte.

Víme, že současná situace není jednoduchá, ale věříme, že to spolu s vámi- účastníky všech našich aktivit, že to “dáme“! Situace je nepředvídatelná, proto prosíme o zachování důvěry, tolerance a vzájemného pochopení. Vzhledem k současnému stavu, kdy nemůžeme některé kroužky provozovat nebo jen v omezené míře, vám rádi nabídneme náhradu ve šk. roce 2021/2022 – bude se řešit po skončení činnosti ZÚ k 30. 6. 2020. I přesto, že všechny náklady na cokoli se obecně navyšují, budeme se snažit úplatu ve školním roce 2021/2022 minimálně navyšovat nebo vůbec. Pracovníci domu dětí přejí všem zdraví a optimizmus. Vaší přízně a podpory si moc vážíme a těšíme se na další spolupráci s vámi, těšíme se na společné akce a činnosti vůbec.

Věříme, že se požadovaným podmínkám přizpůsobíme a v pondělí 18. 5. se na vás moc těšíme.

 

Pracovní doba od 18. 5. 2020

Po-ČT  10.00 – 11.30/ 12.30 – 18.00 Pouze telefonicky

Pá  - zavřeno

 

                                                                                                                                   Bc. Helena Švábová, ředitelka DDM Rumburk

 


K dnešnímu dni Vám přinášíme vzpomínkové video s písničkou od naší kapely BeneTón z DDM Rumburk. Video je složené z vybraných fotek posledních pěti ročníků Čarodějnických rejů. Přestože si nebudeme moci letos užít pálení čarodějnic tak naplno jako jindy, věříme, že se Vám bude video líbit a možná se v něm i najdete. smile

Rej čarodějnic


Zveme Vás na nový portál domů dětí a mládeže a středisek volného času, kde se můžete zabavit a inspirovat stále přibývajícím obsahem. V době koronavirové tu zmíněné instituce přispívají své vlastní články, lekce, nápady, návody, aktivity z nejrůznějších oblastí trávení volného času - každý si příjde na své. Nechybí ani příspěvky od nás a to v podobě vzpomínkových videí z akcí. Přejeme hodně štěstí a ať se Vám na webu líbí.

Odkaz na web: zde

 


Letní příměstské tábory - zde

 


Stále se můžete přihlásit, ještě máme volná místa.wink

 
 

ZÚ Vodníček - upozornění!

Volná místa jsou již jen ve Vodníčku od 15.00 hod. smile

 


Přihlášky ke stažení a Nabídku zájmových útvarů naleznete v Dokumentech.

Přihláška je oboustranná :)

Při placení jednotlivých zájmových útvarů uvádějte, prosím, správný variabilní symbol, který je uveden na přihlášce.