DRAMATICKÝ - Světlušky na dlani | DDM Rumburk

Dům dětí a mládeže Rumburk

Navigace

Věk: MŠ a 1. stupeň ZŠ

Den: Středa

Hodina: 15.00 - 16.00

Místo: DK Rumburk

Cena: 400,- Kč

Vedoucí: Bc. Jana Kratochvílová

Světlušky na dlani

Děti se naučí základům správné tvorby hlasu a artikulace, verbální a neverbální komunikace, základním dovednostem jevištního projevu, práci s hlasem. Rozšíří si slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti. Rozvinou svou fantazii a tvořivost. Formou pohybových, rytmických a slovních cvičení se naučí hrát divadlo.

Děti také čeká řada vystoupení.

Pro začátečníky i pokročilé.