STOLNÍ TENIS I | DDM Rumburk

 

Věk: od 8 let

Den: Pondělí

Hodina: 14.30 - 15.30

Místo: DDM Rumburk

Cena: 650,- Kč

Vedoucí: Roman Häusler

Při hře si děti osvojí pohybové dovednosti a návyky, zvýší si tělesnou kondici, upevní soutěžního ducha, osvojí si základy herního řádu.