SBOREČEK | DDM Rumburk
 

Věk: 7 - 15 let

Den: Úterý 

Hodina: 17.00 - 18.00

Místo: DDM

Cena: 600,- Kč

Vedoucí: Martina Kolárová

Kroužek určení všem malým i větším nadšeným zpěváčkům. Pro děti, které mají zájem a chuť, radost z písniček a hudby jako takové. Osvojíme si správné dýchání, držení těla, budeme rozvíjet práci s hlasem i rytmus, schopnost soustředění, slovní zásobu,…