Adventní keramická dílna pro veřejnost - 11. 11. 2017